Kąpielisko i basen to nie tylko pływanie

Na basenie i kąpielisku lubią wypoczywać wszyscy bez względu na wiek. Są to bowiem miejsca, w których wszyscy czują się dobrze, nawet gdy nie potrafią pływać. Z tego basen_wyposazniepowodu warto zadbać, by każde kąpielisko lub basen były wyposażone w sprzęty niezbędne do gier i zabaw w wodzie.

Osoby, które nie pływają, najczęściej wybierają możliwość gry w piłkę wodną. Nie wszyscy jednak posiadają niezbędny sprzęt do takiej zabawy, dlatego dobre kąpieliska i baseny oferują możliwość jego wypożyczenia. Na kąpielisku powinny być więc dostępne bramki i piłki do gry. Ponadto przydatne mogą być bojki i linki, które oddzielą miejsce przeznaczone do gry w piłkę od torów do pływania.

Sprzęt na basen i kąpieliska powinien odzwierciedlać również potrzeby małych dzieci i niemowląt oraz ich rodziców. Warto pamiętać, że coraz częściej na basenach i kąpieliskach pojawiają się rodzice z maluchami, a widok 4-miesięcznego niemowlaka uczącego się pływać już nikogo nie dziwi. Z tego powodu na kąpieliskach i basenach powinny być dostępne małe kółka do pływania, naramienniki, kamizelki czy pasy wypornościowe w bardzo małych rozmiarach. Sprzęt taki zapewni maluchom bezpieczeństwo i sprawi, że rodzice poczują się pewniej. Ponadto wszyscy rodzice ucieszą się, gdy na basenie lub kąpielisku znajdować się będą zabawki w postaci piłeczek, wiaderek i innych przedmiotów, które unoszą się na wodzie i sprawiają, że zabawa w wodzie jest dla dzieci nie lada atrakcją.

Na basenach i kąpieliskach można organizować także zajęcia aqua aerobiku czy hydro cyclingu. Aby je prowadzić, trzeba jednak posiadać niezbędny sprzęt m.in.: rowerki do ćwiczeń w wodzie. Warto także zadbać, aby osoby odwiedzające pływalnię czy kąpielisko na wolnym powietrzu, mogły wypożyczyć czepek lub deskę do pływania, gdyż możliwość taka jest dodatkową zachętą dla klientów.

Pełne wyposażenie basenów można znaleźć tutaj SklepRatownik24.pl

Apteczki pierwszej pomocy – warto je mieć zawsze przy sobie

Prawo polskie reguluje zasady, według których apteczki pierwszej pomocy obowiązkowo powinny znajdować się we wszelkich zakładach pracy, instytucjach użyteczności publicznej, czy szkołach. Przepisy nie tylko określają, co powinno znaleźć się w każdej apteczce, ale także informują o pozostałych zasadach jej użytkowania. Nie ma przepisów jasno określających ilości danych apteczek w konkretnych instytucjach, czy zakładach pracy. […]

Prawidłowe oznakowanie substancji bardzo toksycznych

Właściwe oznaczanie płynów niebezpiecznych powinno posiadać parę zasadniczych elementów. Na opakowaniu powinna widnieć dobrze widoczna nazwa pozwalające na szybką identyfikację substancji. Prawidłowe oznakowanie musi także zawierać informację o osobie wprowadzającej preparat do obrotu oraz poprawne piktogramy ostrzegawcze i napisy informujące. Samo opakowanie należy stosownie zabezpieczyć. Konstrukcja opakowania ma za zadanie powstrzymać przypadkowe wydostanie się niebezpiecznej […]

Bezpieczne ręce w pracy – Rękawice ochronne

Bezpieczeństwo w pracy to podstawa. Nie da się ukryć, że powinno ono być priorytetem w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Dotyczy to szczególnie pracowników, którzy wykonują prace fizyczne w szczególnych warunkach. Takim specyficznym miejscem pracy jest z pewnością każda budowa. Praca na niej, wymaga szczególnej ostrożności a najbardziej narażoną w tym przypadku częścią ludzkiego ciała jest głowa. Dlatego […]

Kaski ochronne

  Bezpieczeństwo w pracy to podstawa. Nie da się ukryć, że powinno ono być priorytetem w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Dotyczy to szczególnie pracowników, którzy wykonują prace fizyczne w szczególnych warunkach. Takim specyficznym miejscem pracy jest z pewnością każda budowa. Praca na niej, wymaga szczególnej ostrożności a najbardziej narażoną w tym przypadku częścią ludzkiego ciała jest głowa. […]

Główne zasady BHP w zakładzie pracy

Przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej Mając na uwadze aktualne przepisy pracodawca ma za zadanie dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej. Produkty bezpieczeństwa przekazane pracobiorcom mają za zadanie ochronić przed działaniem niebezpiecznych elementów występujących w podczas pracy. Wybór środków ochrony indywidualnej jakie osoba zatrudniająca powinna dostarczyć zależne są od rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy. Środki ochrony indywidualnej […]

Obowiązki i zadania służby bezpieczeństwa w zakładzie pracy

Pracodawca zatrudniający ponad 100 pracowników, ma obowiązek stworzyć służbę bhp, pełniącą funkcje konsultacyjne i nadzorcze w aspekcie bhp. Natomiast pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć realizowanie zadań służby bhp pracownikowi wykonującego prace przy innym typu pracy. Pracownicy służb bezpieczeństwa w zakładzie pracy ponoszą pełną odpowiedzialność za niedopatrzenia które wynikają z obszaru ich działalności. Do […]

Kto powinien znać przepisy bhp w zakładzie pracy ?

Przepis nakłada na pracodawcę oraz kierowników komórek organizacyjnych zakła­du pracy obowiązek znajomości w za­kresie niezbędnym do wdrożenia ciążących na nich obowiązków aktów prawnych o ochronie pracy, w tym regulaminów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy o ochronie pracy mają niezykle szeroki zakres obejmują  bowiem nie tylko normy bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także normy […]

Główne zasady BHP w zakładzie pracy.

1. Stanowiska pracy usytułowane na zewnątrz po­mieszczeń powinny być tak zorganizowane żeby pra­cownicy byli chronieni przed zagrożeniami zarówno ze strony czynników atmosferycznych jaki i czynników niebezpiecznych dla zdrowia. Zazwyczaj spotykane czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia pracowników to hałas, uciążliwy zapach, pyły i gazy. 2. Miejsce pracy powinno dawać możliwość pracownikowi swobodę ruchu w taki […]

Jak działa i w jaki sposób używać gaśnice proszkowe

Gaśnice proszkowe zawierają w sobie specjalistyczny proszek, którego składnikami są w większości wypadków węglany, bądź fosforany sodu. Kiedy używamy takiego pokroju gaśnic, zawarty w nich proszek jest wystrzeliwany z butli za pomocą sprężonego gazu, którym może być azot, bądź dwutlenek węgla. W procesie antykatalizy zostaje wówczas przerwana reakcja spalania. Gaśnice proszkowe są stosowane przede wszystkim […]

2016 Name of Company